ב"ה

Holocaust Memorial

Reykjavik, Iceland

Wednesday, 27 April, 14:00

Event begins in

The German Embassy
The Polish Embassy
The US Embassy
The Jewish Community