top of page

הלכה

באיסלנד תמיד יש נץ החמה ושקיעת החמה, אבל מ19 במאי ועד 23 ביולי אין צאת הכוכבים. לכן בתקופה זה:
תפילת ערבית: מתפללים תפילת ערבית מפלג המנחה ואילך (ומתפללים מנחה לפני פלג המנחה).
קריאת שמע: לפי כמה שיטות יוצאים ידי חובת קריאת שמע מפלג המנחה ואילך. לפי שולחן ערוך הרב צריך לחזור ולקרות שמע אחרי עלות השחר (ולפני נץ החמה).
קבלת שבת: מותר לקבל שבת ויום טוב מפלג המנחה ואילך (כולל ב' הימים של חג השבועות).
מוצאי שבת: במוצאי שבת מתפללים תפילת ערבית מפלג המנחה ואילך עם אתא חוננתנו (ומתפללים מנחה לפני פלג המנחה). מעלות השחר ואילך מבדילים על הכוס. אין מברכים על אש ובשמים.
קידוש לבנה: אין אומרים קידוש לבנה.
ספירת העומר: אחרי שקיעת החמה אומרים ספירת העומר עם ברכה.
טבילת נשים: נא לפנות להרב פלדמן לשאלות אודות טבילה במקווה.
--------------
אין עירוב ברייקיאוויק.
לפרטים נוספים ומקורות להלכות אלו לחצו כאן.

bottom of page